درباره ما

شرکت آروین سگال پارس، مجموعه ای جوان، پویا و علمی است که با تکیه بر دانش، تجربه و ارتباطات 14 ساله موسسین این شرکت در حوزه ی درمان، در راستای همکاری و خدمت رسانی به مجموعه های درمانی، پزشکان، دندانپزشکان، داروخانه ها، آزمایشگاه ها، تولیدکننده ها ، بیماران و سایر صنایع مرتبط با حوزه درمان کشور، با هدف تولید ، توزیع و فروش محصولات و خدمات درمانی مورد نیاز گروه های مشتریان محترم پا به عرصه نهاده است.

در راستای این خدمت رسانی، تمامی فعالیت های این شرکت حول شعار

” اعتماد شما، اعتقاد ماست “

قرار گرفته است.

شرکت آروین سگال پارس، مجموعه ای جوان، پویا و علمی است که با تکیه بر دانش، تجربه و ارتباطات 14 ساله موسسین این شرکت در حوزه ی درمان، در راستای همکاری و خدمت رسانی به مجموعه های درمانی، پزشکان، دندانپزشکان، داروخانه ها، آزمایشگاه ها، تولیدکننده ها ، بیماران و سایر صنایع مرتبط با حوزه درمان کشور، با هدف تولید ، توزیع و فروش محصولات و خدمات درمانی مورد نیاز گروه های مشتریان محترم پا به عرصه نهاده است.

در راستای این خدمت رسانی، تمامی فعالیت های این شرکت حول شعار

” اعتماد شما، اعتقاد ماست “

قرار گرفته است.

همکاری در سالهای طولانی با کمپانی های شناخته شده اروپایی زیر در رزومه موسسین این شرکت به چشم می خورد:
همکاری در سالهای طولانی با کمپانی های شناخته شده اروپایی زیر در رزومه موسسین این شرکت به چشم می خورد: